Kotly sú zariadenia, ktoré spaľovaním paliva vyrábajú horúcu vodu alebo paru. Zvyčajne teda pracujú pri vysokých teplotách a tlakoch. Vzhľadom na to, že sú vystavené náročným pracovným podmienkam, je dôležité zabezpečiť ich správnu údržbu. A to nielen kvôli ich samotnej spoľahlivosti či dlhej životnosti, ale najmä kvôli bezpečnosti ich užívateľov.

Kotly a ich bezpečnosť

Pre všetkých pochybovačov o bezpečnosti jednotlivých typov kotlov máme dobrú správu: pri správnej prevádzke a pravidelnej údržbe sú kotly v súčasnosti skutočne bezpečné. Napriek ich deklarovanej spoľahlivosti však nie je na škodu poznať riziká, ktoré sa s ich prevádzkou spájajú a vedieť, že bezpečnosť nebola odjakživa automaticky daná. Nemilým príkladom sú tisícky incidentov súvisiacich s prevádzkou kotlov naprieč USA a Európou v priebehu 19. storočia. Aj preto sa od začiatku 20. storočia vlády a profesijné organizácie zamerali na dôležitosť bezpečnosti kotlov, ktorá sa vďaka zavedeniu množstva noriem a predpisov stala prirodzenou prioritou.

Typy kotlov

Kotle môžeme podľa zdroja paliva kotly rozdeliť na nasledovné kategórie.

Medzi jedny z najmodernejších plynových kotlov patria kondenzačné kotly. Rozdiel oproti klasickým plynovým (nízkoteplotným) kotlom spočíva v tzv. kondenzačnom režime, v ktorom tento kotol pracuje. Jednoducho povedané, kondenzačný kotol využíva úbytkové teplo vznikajúce pri kondenzácií jeho spotrebovaním do vykurovacieho systému.

Kotly na tuhé palivo, akým je uhlie, brikety, pelety či palivové drevo, sa spravidla využívajú na miestach bez plynovej prípojky. Ich výhodou sú síce nižšie náklady, jednoznačnou nevýhodou však zostáva potreba skladového priestoru, prašnosť a potreba neustálej obsluhy.

Elektrické kotly fungujú na princípe priamej premeny elektriny na teplo. Medzi nesporné výhody patrí vysoký komfort prevádzky a ochrana životného prostredia. A hoci sa pri voľbe tohto typu vykurovania môžete tešiť nižším obstarávacím nákladom, keďže je cena elektrických kotlov v porovnaní s ostatnými kotlami podstatne nižšia, samotná prevádzka súvisiaca s čoraz drahšou cenou elektrickej energie už až taká výhodná nie je.

Tepelné čerpadlo využíva na účely ústredného vykurovania i ohrev teplej úžitkovej vody netradičné zdroje energie. Pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie, tzv. nízkopotenciálového tepla z nášho okolia (z vody, vzduchu, zeme či odpadového tepla). Jeho prečerpaním dochádza k zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme.

Kritické komponenty kotla

Keďže sa vo väčšine slovenských domácností nachádzajú práve kondenzačné kotly či kotly na tuhé palivo, je na mieste povedať si viac o ich kritických komponentoch. Ide o také komponenty, ktoré priamo ovplyvňujú spoľahlivosť a bezpečnosť kotlov.

Význam preventívnej údržby kotlov

Keďže kotly zohrávajú kľúčovú úlohu pri vykurovaní príbytkov, preventívny servis a údržba by mali nielenže zaručiť bezproblémovú, plynulú prevádzku kotla, ale aj predĺžiť jeho životnosť a zvýšiť bezpečnosť našich domovov. Práve nasledovné benefity by vás mali presvedčiť o tom, že pravidelná, preventívna údržba je menej nákladná než riešenie vzniknutých problémov či prípadná kompletná výmena vykurovacieho zariadenia.

Ak kotol nepracuje efektívne alebo úplne prestane fungovať, môže to mať negatívny vplyv na zabehaný rytmus domácnosti. Udržiavanie dôležitých komponentov kotlov v dobrom stave preto pomáha predchádzať prerušeniam dodávok tepla či teplej úžitkovej vody a neočakávaným výdavkom.

Opotrebenie jednotlivých komponentov môže mať vplyv na celkový vykurovací systém a aj zdanlivo drobné problémy môžu negatívne ovplyvniť jeho účinnosť. Aj malý únik či presakovanie v dôsledku poškodenia môže spôsobiť pokles tlaku, čo následne vedie k vyššej spotrebe paliva. Preto platí rovnica, že čím lepšie udržiavaný kotol, tým menej požadovanej energie na prevádzku. Boli by ste prekvapený, k akej výraznej úspore nákladov z nižšej spotreby energie by ste sa dopracovali.

Ak sa komponenty vášho kotla poškodia do takej miery, že dôjde k úplnému vypovedaniu jeho funkčnosti, bude to znamenať dopad na celý vykurovací systém. Nedostatočne udržiavaný kotol sa vo všeobecnosti opotrebúva rýchlejšie než kotol, ktorý bol riadne udržiavaný a teda sa jeho životnosť výrazne skráti. Dokonca môže nastať situácia, kedy je oprava pokazeného kotla nerentabilná a jeho výmena za nový kus vyjde rovnako či dokonca výhodnejšie v porovnaní s opravou.

Akokoľvek sú spoľahlivosť a životnosť majetku dôležité, nie sú hlavnými problémami spojenými s poruchami kotlov. Pravidelnou kontrolou bubna, hlavíc, potrubia a ďalších komponentov môže údržba zaručiť spĺňanie medzinárodných noriem a najmä garantovať bezpečnosť obyvateľov vykurovaných obydlí.

Prevencia je jednoznačne lepšia než liečba. A neplatí to len v súvislosti so zdravím! Starostlivosť a dôraz na dobrú kondíciu si zaslúži aj váš kotol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou vybavenia domácnosti dbajúca na vašu pohodu. Či teda riešite servis alebo zvažujete výmenu starého kotla za nový, stavte na šikovného servisného technika a inštalatéra. Okrem záručného a pozáručného servisu kotlov značiek Buderus Viessman, Protherm, ATAG, Vailant, Therm, Bereta, Viadrus či Atmos vám rád poradím aj s výberom nového kotla. Jeho dodanie a zaevidovanie v mojom systéme je samozrejmosťou, vďaka ktorej vás odbremením od starosti s pamätaním si dátumu ďalšej servisnej prehliadky. Navyše som mojim zákazníkom v prípade poruchy k dispozícií 24 hodín denne, vrátane víkendov a sviatkov.