Čistenie systémov

Mechanicko chemické čistenie

Mechanicko-chemické čistenie potrubia

Využíva sa v prípade, kedy je rozvod prístupný pre vstup človeka dovnútra systému. Najčastejšie sú to zásobníkové – akumulačné nádoby. Pri týchto nádobách pracovník fyzicky vchádza do systému a pomocou náradia odstraňuje nánosy kalov, inkrustov a usadenín. Po mechanickom čistení sa následne dezinfikuje celý systém. Dezinfikuje sa z dôvodu existencie baktérií, rias alebo plesní pod inkrustami a usadeninami. Tie môžu následne začať prekvitať a môže to byť potenciálne riziko pre zdravie človeka.

 

Chemické čistenie rozvodov

Využíva sa v prípade, kedy je potrebné systém (rozvody) vyčistiť od chemických nánosov. Dokážeme vykonať aj chemické čistenie výmenníkov tepla, či vykurovacieho systému.

Najčastejšie sú príčinami zanesenia systému vápnik, železo a mangán. Pri chemickom čistení dochádza k preplachu pomocou prípravkov, ktoré odburávajú nánosy. Po chemickom čistení sa systém neutralizuje a následne, pokiaľ je používaný na pitnú vodu, dochádza k dezinfekcii.